Προσκλήσεις

Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού του ΄έργου Storage Research Infrastructure Eco-System (StoRIES) – 2η Φάση (11.4.2024 – 22.4.2024).

11 Apr 2024 | Προσκλήσεις

Στο πλαίσιο υλοποίηση του έργου Storage Research Infrastructure Eco-System (StoRIES) – 2η Φάση η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την οικονομική τους πρόταση για την προμήθεια του ακόλουθου αναγκαίου εξοπλισμού και αναλωσίμων για την υλοποίηση του έργου.

https://eadip.hmu.gr/wp-content/uploads/2024/04/2024.04.10-Απ-827-Πρόσκληση-Υποβολής-SToRiEs.pdf