Προσκλήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών χημικού (4.4.2024-16.4.2024)

4 Apr 2024 | Προσκλήσεις

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Λειτουργίας του Cluster AIM-HQ-OIL» η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για την παροχή υπηρεσιών χημικού (σύμβαση μίσθωσης έργου) σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών.

https://eadip.hmu.gr/wp-content/uploads/2024/04/2024.04.23-Απ-818-Πρόσκληση-Υποβολής-AIM-HQ-OIL-II.pdf