Γυμναστήριο

Το γυμναστήριο του Αθλητικού Κέντρου Μάρκος Καραναστάσης καλύπτει μια επιφάνεια 500 τετραγωνικών μέτρων, σε δύο επίπεδα, και είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό εκγύμνασης.

Η περίοδος ετήσιας λειτουργίας του γυμναστηρίου είναι από 1 Σεπτεμβρίου – 30 Ιούνιου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Καθημερινά το γυμναστήριο λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή 11:30 – 23:00.

Για να έχουν τη δυνατότητα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και τα εξωτερικά μέλη να χρησιμοποιούντο γυμναστήριο, είναι αναγκαίο να προχωρήσουν στην ετήσια εγγραφή τους, μετά από αίτηση τους και στην έκδοση ηλεκτρονικής κάρτας μέλους.

Η δυνατότητα εγγραφής σε εξωτερικά μέλη εφόσον έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος και με την προσκόμιση υπεύθυνη δήλωσης κηδεμόνα.

Η αίτηση πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης (βάλε την διεύθυνση/link). Η ηλεκτρονική εγγραφή πραγματοποιείται για τα μέλη του πανεπιστημίου με την χρήση των στοιχείων του ακαδημαϊκού λογαριασμού τους, είτε με τη χρήση των στοιχείων taxis net για τα εξωτερικά μέλη.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την εγγραφή είναι τα ακόλουθα:

  1. Ψηφιακή φωτογραφία προσώπου.
   Η ψηφιακή φωτογραφία απαιτείται μόνο κατά την πρώτη φορά εγγραφή, ή σε περίπτωση επιθυμίας αντικατάστασης της υφιστάμενης φωτογραφίας.
  2. Κάρτα υγείας
   Η κάρτα υγείας είναι αναγκαίο να φέρει τη σφραγίδα του ιατρού πάνω στη φωτογραφία σας. Η κάρτα υγείας θεωρείται από τον ιατρό του ΕΛΜΕΠΑ, ιατρό Δημόσιου φορέα (νοσοκομεία, κέντρα υγείας) ή από ιδιώτη ιατρό (γενικό ιατρό, παθολόγο, ή καρδιολόγο).
   Σε περίπτωση εν ενεργεία αθλητών, η κάρτα υγείας μπορεί να αντικατασταθεί με το αθλητικό δελτίο, εφόσον αυτό θα είναι σε ισχύ καθ’ όλη την διάρκειας λειτουργίας του γυμναστηρίου (έως 30 Ιουνίου κάθε έτους).
  3. Αντίγραφο της πληρωμής της ετήσιας συνδρομής
   Η Πληρωμή της ετήσιας συνδρομής μέσω του e-shop της ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ (https://eshop.eadip.hmu.gr) στο μενού Υπηρεσίες/Γυμναστήριο ανάλογα με την ιδιότητα του μέλους (φοιτητής, διοικητικό προσωπικό, εκπαιδευτικό προσωπικό, κλπ).
  4. Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα (για την εγγραφή ανήλικων μελών)

Πίνακας Ετήσιων Συνδρομών

Φοιτητές 50,00€
Φοιτητές που διαμένουν στην εστία 30,00€
Εκπαιδευτικό – Διοικητικό προσωπικό 80,00€
Αθλούμενοι εκτός ΕΛΜΕΠΑ 200,00€
Μέλη αθλητικών σωματείων (μόνο γυμναστήριο) 50,00€
Ειδικές κατηγορίες (φοιτητές που διαμένουν δωρεάν στην εστία, διακεκριμένοι αθλητές φοιτητές) 0,00€

Απαραίτητα έγγραφα
Κάρτα Υγείας
Registration Form
Health Card

Πληροφορίες:
Γραφείο γυμναστηρίου (γραμματεία): 2810-379148, email: athletics@hmu.gr
Γυμναστήριο: 2810-379823
Facebook: Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Μάρκος Καραναστάση