Αγροτικά Προϊόντα / Υπηρεσίες

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στα πλαίσια υλοποίησης των καταστατικών σκοπών της, κατά περίπτωση και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παρέχει προς πώληση τα αγροτικά προϊόντα τα οποία παράγονται στα εργαστήρια του τμήματος Γεωπονίας ή στο Αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς ή/και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

N

Οπωροκηπευτικά,

N

Φυτά και Άνθη,

N

Εμφιαλωμένο κρασί (βιολογικό),

N

Εμφιαλωμένο λάδι (βιολογικό).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.