Διαχείριση Κυλικείων

Η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου, σύμφωνα με το καταστατικό της και την απόφαση της συνεδρίασης 18/19.12.2019 της Συγκλήτου έχει ως δραστηριότητα, μεταξύ άλλων,  και την εκμετάλλευση των Κυλικείων των διαφόρων Τμημάτων των Σχολών του  Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου:

Στο Ηράκλειο:
 • Στις κεντρικές διοικητικές – εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
 • Στο κτίριο Φοιτητικών εστιών «Νίκος Βαρδής»
 • Στο αγρόκτημα
Στα Χανιά:
 • Στις κτιριακές εγκαταστάσεις μεταξύ των οδών Ρωμανού και Χαλέπας,
Στο Ρέθυμνο:
 • Στις κτιριακές εγκαταστάσεις στην περιοχή Περιβόλια
Στη Σητεία:
 • Στις κτιριακές εγκαταστάσεις στον Τρυπητό Σητείας

Για την ενοικίαση αυτών των χώρων η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκηρύσσει δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται για την διασφάλιση όλων των απαιτούμενων όρων και προϋποθέσεων για την ορθή λειτουργίας των κυλικείων, όπως:

  • στο ωράριο λειτουργίας τους
  • στα διατιθέμενα είδη και τις τιμές τους
  • στις ποσοτικές προδιαγραφές των ειδών
  • στις ποιοτικές προδιαγραφές τους
  • στην υγιεινή του προσωπικού που εργάζονται σε αυτά
  • στην ασφάλεια διαχείρισης των τροφίμων
  • στη διαχείριση των απορριμμάτων
  • στον εξοπλισμό και την αισθητική τους
  • στις διαδικασίες Απολύμανσης