Αίθουσες Λοιπών Εκδηλώσεων

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο διαθέτει και έχει παραχωρήσει την χρήση τους στην Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία) αιθουσών για την πραγματοποίηση διαφόρων εκπαιδευτικών και συναφών εκδηλώσεων όπως:

N

ημερίδες ή συναντήσεις ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων

N

συνέδρια όπου απαιτείται η χρήση πολλών μικρών αιθουσών,

N

εξετάσεων ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα μπορούν να παραχωρηθούν προς χρήση οι παρακάτω αίθουσες:

  •  Κ18.05: Αμφιθεατρική αίθουσα επιφάνειας 78 τ.μ. και χωρητικότητας 80 ατόμων.
  •  Κ18.06: Αμφιθεατρική αίθουσα επιφάνειας 78 τ.μ. και χωρητικότητας 74 ατόμων.
  •  Κ18.07: Αμφιθεατρική αίθουσα επιφάνειας 106 τ.μ και χωρητικότητας 104 ατόμων.
  •  Κ15.07: Αμφιθεατρική αίθουσα επιφάνειας 108 τ.μ. και χωρητικότητας 101 ατόμων.
  •  Κ24.01: Αμφιθεατρική αίθουσα επιφάνειας 170 τ.μ. και χωρητικότητας 144 ατόμων.
  •  Κ24.02: Αίθουσα επιφάνειας 107 τ.μ. και χωρητικότητας 96 ατόμων.
  •  Κ24.03: Αίθουσα επιφάνειας 106 τ.μ. και χωρητικότητας 96 ατόμων.
  •  Κ24.04: Αμφιθεατρική αίθουσα καθαρής 170 τ.μ. και χωρητικότητας 144 ατόμων.
  •  Κ24.08: Αίθουσα επιφάνειας 77 τ.μ. και χωρητικότητας 72 ατόμων.

Οι αίθουσες μπορούν να εξοπλιστούν κατάλληλα για να φιλοξενήσουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω εκδηλώσεις.

Πλέον της ενοικίασης των αιθουσών από την Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μπορούν να προσφερθούν κατόπιν συνεννόησης και υποστηρικτικές υπηρεσίες πραγματοποίησης των εκδηλώσεων (γραμματειακή υποστήριξη, καταγραφή σε video, coffee-brake (κατόπιν συνεννόησης από το catering γευσήνους), τεχνική υποστήριξη).

Photo Galery Αιθουσών

Αίτημα Παραχώρησης Χρήσης Χώρων