Παιδικός Σταθμός

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι υπό ανάπτυξη.