Προσκλήσεις

Πρόσκληση για μία σύμβαση μίσθωσης έργου με ειδικότητα γεωπόνου (24.11.2023 – 4.12.2023)

24 Nov 2023 | Προσκλήσεις

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης των δραστηριοτήτων της, προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, στο γνωστικό αντικείμενο της γεωπονίας.

https://eadip.hmu.gr/wp-content/uploads/2023/11/2023.11.24-Απ-749-Πρόσκληση-Συνερτ-Υπεργ-AIMHQOIL.pdf