Προσκλήσεις

Πρόσκληση για πέντε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Ψυχολόγου, Ψυχίατρου, Ειδικής Αγωγής και Νοσηλευτικής (24.11.2023-4.12.2023)

24 Nov 2023 | Προσκλήσεις

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας (ΕΑΔΙΠ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη των Λειτουργιών της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΛΜΕΠΑ», προτίθεται να προβεί στη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

https://eadip.hmu.gr/wp-content/uploads/2023/11/2023.11.22-ΑΠ-746-Πρόσκληση-Υποβολής-Προσφοράς-ΦΜ.pdf