Προσκλήσεις

Πρόσκληση για την σύναψη 4 συμβάσεων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνα του ΕΛΜΕΠΑ (26.6.2024 – 08.07.2024)

26 Jun 2024 | Hot, Προσκλήσεις

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη των Λειτουργιών της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΛΜΕΠΑ», προτίθεται να προβεί στη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου παροχής υπηρεσιών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

https://eadip.hmu.gr/wp-content/uploads/2024/06/2024.06.26-ΑΠ-865-Πρόσκληση-Υποβολής-Προσφοράς-ΦΜ.pdf