Προσκλήσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Παροχή Υπηρεσιών Οικονομολόγου (13.6.2024-25.06.2024)

13 Jun 2024 | Προσκλήσεις

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Λειτουργίας του Cluster AIM-HQ-OIL» θα προχωρήσει στην σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών οικονομολόγου και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη πρόσκληση υποβολής προσφορών.

https://eadip.hmu.gr/wp-content/uploads/2024/06/2024.06.13-ΑΠ-855_Πρόσκληση-Υποβολής-AIM-HQ-OIL-ΙΙ.pdf