Προσκλήσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Ειδών Προβολής

6 Dec 2023 | Προσκλήσεις

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ότι τα πλαίσια υλοποίησης των λειτουργικών της δραστηριοτήτων προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια του ακόλουθου υλικού για την προβολή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

https://eadip.hmu.gr/wp-content/uploads/2023/12/2023.12.05-760-Πρόσκληση-Υποβολής-Ειδών-Προβολής.pdf