Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

H ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ ιδρύθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 32 του νόμου 4610/2019.

Γυμναστήριο

Αθλητικό Κέντρο Μάρκος Καραναστάσης

Κεντρικό αντικείμενο της ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ είναι η αξιοποίηση και διαχείριση του συνόλου της ακίνητης αλλά και κινητής περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με στόχο την υποστήριξη της αναπτυξιακής του δυναμικής υπό τον όρο ότι, δεν παρεμποδίζεται το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του Ιδρύματος.

Η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, είναι ένα Ν.Π.Ι.Δ με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, διέπεται από το νόμο ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2012 – κεφάλαιο ΚΗ΄) και το νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών (4548/2018). Μοναδικό μέτοχος της εταιρείας είναι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και ως Γενική Συνέλευσή της έχει το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου.

Αθλητικό Κεντρο Μάρκος Καραναστάσης