Πιστοποίηση Ποιότητας

H Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 GR

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 Eng

Έντυπο Καταγραφής Παραπόνων Πελατών

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελατών